Plenární jednání a Cena děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2020

Odkazy MS Teams - pondělí 1. 2. 2021  
  8:30 Veřejná obhajoba projektů IGA 
10:30 Plenární jednání, předání Cen děkana za publikační činnost studentů DSP
11:00 Jednání v sekcích
     

 

Plenární jednání je organizováno jako prezentace prací oceněných Cenou děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2020. Cílem je seznámit akademickou obec fakulty s nejlepšími publikačními výstupy, které v roce 2020 vytvořili doktorandi PEF, nebo se na jejich vzniku významně podíleli. Dalším cílem je motivovat a inspirovat ostatní doktorandy PEF k tvorbě obdobně kvalitních publikačních výstupů. Soutěž je organizována podle Pokynu děkana PEF ČZU v Praze č. 3/2015 Pravidla pro udělování Ceny děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF. Každá oceněná práce je na plenárním jednání představena autorem (autorským kolektivem) článku v rámci prezentace (15 minut prezentace + 5 minut diskuse).

Další články v rubrice

English ☰ Menu