Plenární jednání a Cena děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2021

ON-LINE plenární jednání s prezentací článků ohodnocených Cenou děkana PEF se bude konat 31. ledna 2022.

Jednání v odborných sekcích

31. ledna 2022 doktorandi PEF budou prezentovat své příspěvky ON-LINE dle jejich studijního zaměření v dané odborné sekci. 

Ocenění nejlepších publikačních výstupů doktorandů PEF

Oceněny jsou publikační výstupy umístěné na 1. až 5. místě.