Plenární jednání a Cena děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2020

1. února 2021 se bude konat online plenární jednání s prezentací článků ohodnocených Cenou děkana PEF.

Jednání v odborných sekcích

1. února 2021 doktorandi PEF budou prezentovat ONLINE své příspěvky dle jejich studijního zaměření v dané odborné sekci. 

Ocenění nejlepších publikačních výstupů doktorandů PEF

Oceněny jsou publikační výstupy umístěné na 1. až 5. místě.