Jednání v odborných sekcích

Cílem jednání v odborných sekcí je poskytnout doktorandům PEF platformu pro kolegiální zhodnocení prací připravovaných k publikaci, případně k diskusi o designu nově zakládaného výzkumu. Jednání v sekcích je strukturováno dle oborů doktorského studia. Odbornou úroveň a organizaci recenzního řízení konference zajišťují vybraní garanti sekcí schválení předsedy oborových rad příslušných doktorských studijních programů.

 

Odborná sekce Garant sekce
Podniková a odvětvová ekonomika prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
Management doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D.
Regionální a sociální rozvoj Ing. Jakub Husák, Ph.D.
Regionální a sociální rozvoj  doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
Informační management doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.
Systémové inženýrství prof. doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.

 

Autoři zasílají články do recenzního řízení konference prostřednictvím redakčního systému po provedení registrace. Redakční systém, ve kterém se provádí registrace a ve kterém probíhá recenzní řízení, je spuštěn od 1. listopadu 2018.

Více informací o typu článku, o zařazení článku do recenzního řízení a průběhu prezentace článku autorem naleznete zde.