Ocenění nejlepších publikačních výstupů doktorandů PEF

Oceněny budou práce umístěné na 1. až 5. místě. Autorovi, resp. zástupci autorského kolektivu bude předán diplom, a to v rámci plenárního jednání konference Think Together. Dále autor (autorský kolektiv) obdrží finanční odměnu ve výši

  • 1. místo … 15 000 Kč
  • 2. místo … 10 000 Kč
  • 3. místo … 7 000 Kč
  • 4. - 5. místo … 5 000 Kč

V případě nedostatečného počtu přihlášených kvalitních prací si vedení PEF si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Pokud je práce tvořena autorským kolektivem, bude finanční odměna rozdělena mezi všechny domácí členy kolektivu (doktorandy a zaměstnance PEF) rovným dílem. Podmínkou pro udělení finanční odměny je prezentace práce na plenárním jednání konference Think Together studentem DSP – členem autorského kolektivu, ve výjimečných a odůvodnitelných případech (např. zahraniční stáž) jiným členem autorského kolektivu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu