Plenární jednání a Cena děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2018

4. února 2019 se bude konat plenární jednání s prezentací článků ohodnocených Cenou děkana PEF.

Jednání v odborných sekcích

4. února 2019 doktorandi PEF budou prezentovat své příspěvky dle jejich studijního zaměření v dané odborné sekci. 

Ocenění nejlepších publikačních výstupů doktorandů PEF

Oceněny jsou publikační výstupy umístěné na 1. až 5. místě.