Plenární jednání a Cena děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2018

Plenární jednání je organizováno jako prezentace prací oceněných Cenou děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2018. Cílem je seznámit akademickou obec fakulty s nejlepšími publikačními výstupy, které v roce 2018 vytvořili doktorandi PEF, nebo se na jejich vzniku významně podíleli. Dalším cílem je motivovat a inspirovat ostatní doktorandy PEF k tvorbě obdobně kvalitních publikačních výstupů. Soutěž je organizována podle Pokynu děkana PEF ČZU v Praze č. 3/2015 Pravidla pro udělování Ceny děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF. Každá oceněná práce je na plenárním jednání představena autorem (autorským kolektivem) článku v rámci prezentace (15 minut prezentace + 5 minut diskuse).